Kunder: Axel Johnson International, Science Center Malmö Museer, Gleerups.

Objekt