Symbols & icons

Clients: Malmö Museer, Sineqra, Skoletjenesten Öresund, Malmö stad Utbildningsförvaltningen.