Symboler & ikoner

Kunder: Malmö Museer, Sineqra, Skoletjenesten Öresund, Malmö stad Utbildningsförvaltningen.