Ottosson

formgivning
& illustration

media

Kurser i kreativt arbete i text och form

Ottosson Media har utökat sitt kursutbud för skolor. Nu finns ytterligare kurser i kreativt arbete i text och form. I exemplevis kursen Konst och
demokrati så lär eleverna sig om hur konsten är kopplad till begreppet demokrati och samhällets demokratiska värden. Vi tittar närmare på vilken
demokratisk funktion ett konstnärligt verk kan ha, och på olika former
av demokratiska och konstnärliga metoder.

Läroböcker till Gleerups

Nya upplagor av Ledarskap och organisation och Arena 50p ska ges ut, och Ottosson media står för grafisk form av omslag, inlagor och illustrationer.

Focus Sápmi – utställning på Kulturen

Kulturen har öppnat utställningen Focus Sápmi. Ottosson media levererade grafisk form och illustrationer till utställningen, och stod även för projektledningen av tryck.

Miljöpolicy

Cykelguide – Malmö Museer

Malmö Museer ska ge ut en Malmö-cykelguide, och Ottosson media ansvarar för grafisk form av omslag och inlaga.

Ottosson media arbetar med att ta fram en miljöpolicy som ska säkra
att alla produktioner sker med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ställer
tydliga miljökrav på våra samarbetspartners och kan därför redan nu
leverera miljöriktiga tjänster genom hela produktionskedjan.