Konsten att höra till

Kulturen i Lund har producerat utställningen Konsten att höra till, och Ottosson Media stod för grafisk form och produktionsledning.

Judiskt Kunskapscenter

Ottosson Media har hjälpt Judiska Församlingen i Malmö med grafisk form av skyltar och annonsering till utställningen Judiskt Kunskapscenter. Utställningen var nominerad till Finalist Årets Utställning 2021 av Forum för utställare.

Focus Sápmi – utställning på Kulturen

Ottosson Media har stått för grafisk form, illustrationer och produktionsledning till Utställningen Focus Sápmi på Kulturen, och har nu hjälpt till med uppdateringar.

Läroböcker till Gleerups

Arena 123 - Samhällskunskap för gymnasiet och Arena 50p har nytryckts, och Ottosson Media, som stått för grafisk form av omslag, inlagor och illustrationer, har hjälpt Gleerups med uppgiften.

Miljöpolicy

Ottosson Media arbetar med att ta fram en miljöpolicy som ska säkra
att alla produktioner sker med minsta möjliga miljöpåverkan. Tydliga miljökrav ställs på samarbetspartners och Ottosson Media kan därför redan nu leverera miljöriktiga tjänster genom hela produktionskedjan.