id:TRANS – utställning på Kulturen

Ottosson Media hjälper Kulturen med grafisk form till utställningen id:TRANS av Elisabeth Ohlson Wallin.

Läroböcker till Gleerups

Nya upplagor av Ledarskap och organisation och Arena 50p ska ges ut, och Ottosson Media står för grafisk form av omslag, inlagor och illustrationer.

Focus Sápmi – utställning på Kulturen

Kulturen har öppnat utställningen Focus Sápmi. Ottosson Media levererade grafisk form och illustrationer till utställningen, och stod även för projektledningen av tryck.

Cykelguide – Malmö Museer

Malmö Museer ska ge ut en Malmö-cykelguide, och Ottosson Media ansvarar för grafisk form av omslag och inlaga.

Miljöpolicy

Ottosson Media arbetar med att ta fram en miljöpolicy som ska säkra
att alla produktioner sker med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ställer
tydliga miljökrav på våra samarbetspartners och kan därför redan nu
leverera miljöriktiga tjänster genom hela produktionskedjan.