Kurser för grundskola, gymnasium & vuxenutbildning

Ottosson Media erbjuder kreativa kurser för grundskola, gymnasium. Grundskolekurserna kan hållas inom ramen för Skapande skola.

 

På exempelvis Med appen som redskap – konst, illustration och grafisk design får eleverna arbeta med de senaste kreativa och digitala arbetsverktygen. Genom att jobba med intuitiva appar på surfplattor, och rita, måla och byta redskap direkt på skärmen, så släpper eleverna snabbt loss sin kreativitet och skaparglädje.

     Eleverna får samtidigt en konkret praktisk erfarenhet av dagens digitala förutsättningar för ett kreativt yrke och arbetsprocess. Uppdraget kan exempelvis handla om att göra ett målning, illustrationer till en bok,
eller en poster.

     Eftersom en digital pensel på ett ögonblick kan bytas ut mot ett textverktyg, så leder idéer inte bara fort till resultat. Följder av kreativa beslut blir också genast konkreta och tydliga. Eleverna lär sig därför att snabbt att göra, värdera och förstå deras estetiska vägval. De övar på så sätt upp ett kritiskt bildseende, och får en förståelse för hur kommunikation i bild och form fungerar som bottnar i egna erfarenheter. Samtidigt får de också en möjlighet att snabbt hitta och utnyttja sina individuella förutsättningar för konstnärligt skapande, och skapa egna kreativa vägar.

     Individuell uppföljning av elevernas arbeten sker löpande under kursen och de får övning i att utvärdera sina personliga projekt. Kursen innehåller dessutom gemensamma pedagogiska genomgångar och avslutas med en vernissage. Ämnet för kursen kan anpassas till pågående undervisning eller ämnesövergripande tema på skolan.

     Klicka här för att läsa blogginlägget om kursen från Pedagog Malmö.

 

Klassen arbetar under ledning av Anders Ottosson. Anders har över 17 års professionell erfarenhet som konstnär, grafisk designer och illustratör. Samtidigt med arbetet på sitt företag Ottosson Media doktorerar Anders också i ämnet i konst och demokrati.

 

Kursen uppfyller kraven från läroplanen Lgr 11 på ett flertal sätt, inte bara i ämnet bild utan också i exempelvis samhällskunskap: elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem stimuleras; eleverna lär sig att arbeta med berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser; presentationer av eget bildskapande ingår som en del av kursen; eleverna lär sig att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande; eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier; eleverna får lära sig ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap; eleverna ges möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap; kursen lär ut rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

 

Övriga kurser som ges är Att göra en skoltidning, Vi gör en tidning, Vi gör en bok, Konst och demokrati, samt Koncept- och kontextkonst.

 

Kurserna ges som stora, mellanstora och lilla kurspaketet.

 

Lilla kurspaketet:

En träff. Vi håller på en halv dag.

 

Mellanstora kurspaketet:

1 till 2 träffar. En heldag eller två halvdagar.

 

Stora kurspaketet:

2 till 3 träffar. Tre halvdagar, eller en heldag och en halvdag.

 

Det fungerar bra att vara i ett vanligt klassrum. Mellan besöken kan klassen arbeta självständigt.

 

Priser (exkl. moms):

Kostnad per klass halvdag: 4 000 kr

Kostnad per klass heldag: 8 000 kr

 

Introduktion med lärare och teknisk personal på skolor, 1 tim: 1 500 kr.

 

Kostnader för resor utanför Malmö tillkommer, enligt ö.k.

 

Vid behov finns också möjlighet att hålla workshop för skolans personal:
2 500 kr/lektionstimme.

 

Ottosson Media erbjuder också kurser för vuxenutbildning och företag. Vi kan då gemensamt sätta ihop en kurs för era specifika behov.

 

Bilderna är från Dammfriskolan och Mellanhedsskolan i Malmö, och Nicolaiskolan i Helsingborg.