Hos Ottosson Media får ni hjälp med allt från illustrationer, animationer, bokformgivning och tidningsdesign, till reklam- och informationskampanjer, copy, webbproduktion och utställningar. Hör av er med stora som små projekt, så lotsar Ottosson Media er hela vägen till färdig produkt.

 

Anders Ottosson, founder av Ottosson Media, har över 20 års professionell erfarenhet av grafisk form och illustration. Samtidigt med arbetet på Ottosson Media doktorerar Anders också i konst och demokrati på Leiden University. I botten finns en magister i konstvetenskap från Lunds Universitet och konstakademiexamen i fri konst från Det Fynske Kunstakademi i Danmark. Anders har visat sina filmer på Göteborg Film Festival, DR1 och Oregon Independent Film Festival, och har ställt ut konstverk på Charlottenborgs Forårsudstilling och Randers Kunstmuseum.

Kunder

Axel Johnson International / Kulturen / Gleerups / Feedbackkonsulten / Konstfrämjandet / Lunds universitet / Malmö högskola / Malmö stad /
Malmö Konstmuseum / Malmö museer / Science Center Malmö Museer / Uppåkra Arkeologiska Centrum / Calona / Premium Beers / Climacheck