Ottosson

formgivning
& illustration

media

 Om projektet

Lärobok i sociologi är en läro-

medelsbok för gymnasiet för Gleerups. Ottosson media formgav omslag, inlaga, samt gjorde även illustrationerna till boken.