Ottosson

formgivning
& illustration

media

Ottosson media hjälper er med tidningsbilagor och kundtidningar.

Till exempelvis Roskilde Avis/ Roskilde Mediecenter har Ottosson media formgivit och ansvarat för redigering och annonsproduktion
av Teens, 1319, Mest for Mænd
och RO's Torvs Magasin.

 

 Om projekten