Ottosson

formgivning
& illustration

media

Event Recorder är ett utställnings-koncept för Malmö Museer. Djurskyddsfrågor presenterades
i första recordern. Ottosson media stod för konceptutveckling och formgivning.

 Om projektet