Ottosson

formgivning
& illustration

media

Några exempel på piktogram

och infografik till Sineqra,

Malmö Högskola och Kobra 2.

 Om projekten