Ottosson

formgivning
& illustration

media

Här är några böcker för vilka Ottosson media stått för form-
givning av omslag och inlaga. Kunderna är Lunds Universitet. Malmö Kulturmiljö och Gleerups.

 Om projekten