Ottosson

formgivning
& illustration

media

Miljö- och energikunskap är en läromedelsbok för gymnasiet för Gleerups. Ottosson media formgav omslag och inlaga, samt gjorde även illustrationerna till boken.

 Om projektet