Ottosson

formgivning
& illustration

media

Några utställningskataloger och skriftserier åt Malmö Museer, Mode utan midja och Den Triewaldska samlingen på Malmö Museer. Ottosson media stod för grafisk
form och produktionsledning.

 Om projekten