Ottosson

formgivning
& illustration

media

Rättsfall i rättskunskap är en läromedelsbok i juridik för gymnasiet för Gleerups. Ottosson media formgav omslag, inlaga, CD med referensmaterial, samt gjorde även illustrationerna till boken.

 Om projektet