Här är några böcker för vilka Ottosson Media stått för form-
givning av omslag och inlaga. Kunderna är Lunds Universitet. Malmö Kulturmiljö och Gleerups.

Om projekten