Ottosson

formgivning
& illustration

media

Utställningen Folk i fokus gjordes för Malmö Museer och visade fram förebilder för det goda samhället. Ottosson media stod för koncept-utveckling och formgivning.

 Om projektet