Ottosson

formgivning
& illustration

media

Ottosson media kan leverera illustrationer i ett flertal olika stilar
och användningsområden, till web, tryck eller seamless patterns till förpackningar. Här är ett urval av illustrationer i en typ av manér, bland annat till Axel Johnson Internationals  årsredovisning.

 Om projekten