Ottosson

formgivning
& illustration

media

Nyproducerade och uppdaterade annonser och banners ingår i både mindre och större uppdrag. Här är ett urval av annonser för Malmö Museer, Malmö Gallerinatt, Science Center Malmö Museer, Malmö Ju-Jutsuklubb och Roskilde Mediecenter.

 Om projekten