Om projekten

Arena 123 och Arena 50p är läro-
medelsböcker i samhällskunskap

för gymnasiet för två olika kursformat
för Gleerups. Ottosson Media form-
gav omslagen, inlagorna, samt gjorde
även illustrationerna till böckerna.