Malmö Museer har gett ut en cykelguide med tolv olika cykelturer genom 30-talets Malmö. Ottosson Media ansvarade för grafisk form av omslag och inlaga, samt produktionsledning.

Om projektet