Om projektet

Event Recorder är ett utställnings-koncept för Malmö Museer. Djurskyddsfrågor presenterades
i första recordern. Ottosson Media stod för konceptutveckling, grafisk form och utställningsformgivning.