Utställningen Folk i fokus gjordes för Malmö Museer och visade fram förebilder för det goda samhället. Ottosson Media stod inte bara för grafisk form, utan även för koncept-utveckling och utställningsformgivning.

Om projektet