svenska engelska
Om projekten

Arena Internationella relationer och Arena Internationell ekonomi är två läromedelsböcker i Arena-serien för gymnasiet. Ottosson media formgav omslagen, inlagorna, samt gjorde även illustrationerna till böckerna.