Ledarskap och organisation och

Lärobok i kommunikation är två

läromedels- och syskonböcker för

gymnasiet för Gleerups. Ottosson

Media formgav omslagen, inlagorna,

samt gjorde även illustrationerna

till böckerna.

Om projekten