För Malmö Konstmuseum har Ottosson Media regelbundet levererat marknadsmaterial, skyltning, kataloger och produkter till utställningar. Här är ett litet urval.

Om projekten