Om projektet

Utställningen Focus Sápmi på Kulturen tar utgångspunkt i de samiska föremål som finns i Kulturens samlingar och visar samernas historia, nutid och kultur. Ottosson Media står för grafisk form, illustrationer och produktionsledning av tryck.