Några utställningskataloger och skriftserier åt Malmö Museer, Mode utan midja och Den Triewaldska samlingen på Malmö Museer. Ottosson Media stod för grafisk
form och produktionsledning.

Om projekten